Κινηματογραφικές Λέσχες στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΣΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ