Με τη Δύναμη της Ζωής

Η αληθινή ιστορία ενος Βοστονέζου που έχασε τα πόδια του στην τρομοκραατική επίθεση του 2013 στηυν αμερική και αγώνας του για αποκατάσταση μετά τον ακρωτιριασμό του και η άναδειξη του σε τοπικό ήρωα από τα MME και την τοπική κοινωνία.