Αφιέρωαμα στο 30 ευρωπαικό following

Ένας ναερός άντρας θέλει να γίνει συγγραφέας αρχίζει και παρατηρεί ανθρωπούς τους χαρακτήρες τους κια φτιάχνει σενάρια για την ασφάλεια τους και την δική τους και τι γίνεται όταν παραβιάζει τους κανόνες.