ΤΖΟΑΝΑ ΚΟΥΛΙΓΚ

 

Σημαντικότερες ταινίες: ‘Remembrance’, ‘Los Numeros’, ‘Maraton Tanca’, ‘1.000.000 $’, ‘I Love You So Much’, ‘Janosik: A True Story’, ‘Τετάρτη, Πέμπτη Πρωί’.


Σύντομα: Θα τη δούμε στο έργο ‘Η Γυναίκα του Πέμπτου’.