Οι καθαρές παραλίες της Αττικής

Για τις αποδράσεις του Σ/Κ και για όσους θα ξοδέψουν εδώ τις διακοπές τους, η ελληνική ιστοσελίδα CleanBeaches δείχνει τις περισσότερες παραλίες της Αττικής και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Στον ηλεκτρονικό χάρτη μπορούμε να βρούμε μέσα σε δευτερόλεπτα αν η κοντινή μας παραλία είναι κατάλληλη ή όχι για μπάνιο. Περιλαμβάνονται πάνω από 200 παραλίες με διαβαθμίσεις: Πολύ καθαρή, καθαρή, ακατάλληλη, επικίνδυνη, ενώ με ένα κλικ μπορούμε να δούμε όλες τις μετρήσεις για την κάθε μία ξεχωριστά.Το περιεχόμενο είναι πλήρως ανανεωμένο με τις μετρήσεις της έρευνας που διεξήγαγε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) το Μάιο του 2013.Το ότι ο αριθμός των πολύ καθαρών παραλιών και των ακατάλληλων ισοβαθμούν, κάνει τις οικολογικές ανησυχίες να χτυπάνε κόκκινο.